Misalinsu kamar misalin wanda ya wahala har ya kunna wuta ne, ...

Misalinsu kamar misalin wanda ya wahala har ya kunna wuta ne, ...

Misalinsu kamar misalin wanda ya wahala har ya kunna wuta ne, yayin da ta haskaka abin da yake daura da shi, sai Allah Ya tafiyar da haskensu Ya bar su cikin duffai ba sa gani

414
Video Translations
Abubuwan da aka jona

Bidiyoyi masu alaka

See other videos from same category

icon

Yi tarayya