الله مَثَلي مي‌زند: [كه در يك طرف] بندة زر خريدي است، كه بر هيچ چيزي قدرت ندارد،

الله مَثَلي مي‌زند: [كه در يك طرف] بندة زر خريدي است، كه بر هيچ چيزي قدرت ندارد،

الله مَثَلي مي‌زند: [كه در يك طرف] بندة زر خريدي است، كه بر هيچ چيزي قدرت ندارد، و [در طرف ديگر] كسی است كه از جانب خود، برايش روزی نيكو بخشيده ايم، و او از آن [روزي به طور] پنهان و آشكار انفاق می‌کند، آيا [اين دو نفر] با هم برابرند؟ الحمد لله، بلکه اكثر شان نمی‌دانند

377
برچسب ها Parables in the Quran
Video Translations
پیوست ها

ویدیو های مرتبط

See other videos from same category

icon

اشتراک در