به زودي مشركان خواهند گفت: اگر الله مي‌خواست نه ما شرك مي‌آورديم،

به زودي مشركان خواهند گفت: اگر الله مي‌خواست نه ما شرك مي‌آورديم،

به زودي مشركان خواهند گفت: اگر الله مي‌خواست نه ما شرك مي‌آورديم، و نه پدران ما، و نه چيزي را حرام قرار مي‌داديم، كساني كه پيش از آنان بودند نيز به همين گونه [پيامبران را] تكذيب كردند، تا سر انجام عقوبت سخت ما را چشيدند، بگو! آيا نزد شما علمي هست تا آن را براي ما آشكار سازيد؟ شما جز از گمان پيروي نمي‌كنيد، و جز از گزاف و تخمين [چيز ديگري] نمي‌گوييد

437
برچسب ها Parables in the Quran
Video Translations
پیوست ها

ویدیو های مرتبط

See other videos from same category

icon

اشتراک در