و الله [مردم] شهري را مَثَل مي‌زند كه ايمن و آسوده بودند، ...

و الله [مردم] شهري را مَثَل مي‌زند كه ايمن و آسوده بودند، ...

و الله [مردم] شهري را مَثَل مي‌زند كه ايمن و آسوده بودند، همواره روزی شان به فراوانی از هرجا می رسيد، و [مردم آن شهر] به نعمت های الله ناسپاسی کردند، و الله به [كيفر] آنچه که انجام می‌دادند، [آنان را] به گرسنگی و ترس [كه نا امني باشد] دچار شان ساخت

461
برچسب ها Parables in the Quran
Video Translations
پیوست ها

ویدیو های مرتبط

See other videos from same category

icon

اشتراک در