به يقين الله از اينكه [به موجودات كوچكي مانند] پشه و حتي كوچكتر از آن،

به يقين الله از اينكه [به موجودات كوچكي مانند] پشه و حتي كوچكتر از آن،

به يقين الله از اينكه [به موجودات كوچكي مانند] پشه و حتي كوچكتر از آن، مثال بزند، حياء [و خودداري] نمي‌كند، كساني كه ايمان آورده‌ اند، مي‌دانند كه اين [مثل زدنها] حق بوده و از طرف پروردگار شان است، و اما كساني كه كافر شده اند مي‌گويند: الله از مثل زدن به اين چيزها چه ارادۀ دارد، الله [به اين مثلها] عدة زيادي را گمراه، و عدة زيادي را هدايت مي‏كند، و جز فاسقان، ديگري را به [اين مثلها] گمراه نمي‏سازد

495
برچسب ها Parables in the Quran
Video Translations
پیوست ها

ویدیو های مرتبط

See other videos from same category

icon

اشتراک در