ثَل آنها مانند كسي است كه آتشي بر افروخته است،

ثَل آنها مانند كسي است كه آتشي بر افروخته است،

مَثَل آنها مانند كسي است كه آتشي بر افروخته است، و چون آتش اطرافش را روشن ساخت، الله نور شان را از بين برد، و آنان را در تاريكيهايي كه چيزي را نمي‌بينند رها ساخت

414
برچسب ها Parables in the Quran
Video Translations
پیوست ها

ویدیو های مرتبط

See other videos from same category

icon

اشتراک در