الله نور آسمانها و زمين است، مَثَل نور او مانند چراغداني است، كه در آن چراغي باشد،

الله نور آسمانها و زمين است، مَثَل نور او مانند چراغداني است، كه در آن چراغي باشد،

الله نور آسمانها و زمين است، مَثَل نور او مانند چراغداني است، كه در آن چراغي باشد، [و] چراغ در شيشة، و آن شيشه گويا ستارة درخشاني است، اين چراغ از [روغن] درخت مبارك زيتوني كه نه شرقي است و نه غربي بر افروخته شده است، نزديك است روغنش بدون تماس با آتش، شعله ور شود، نوري است بر نور، و الله هر كسي را كه بخواهد به نور خود هدايت مي‌كند، و الله براي مردم مَثَلها مي‌زند، و الله به هر چيزي دانا است

439
برچسب ها Parables in the Quran
Video Translations
پیوست ها

ویدیو های مرتبط

See other videos from same category

icon

اشتراک در