صبر پاداشی بی حد و حصر الهی است

صبر پاداشی بی حد و حصر الهی است

صبر پاداشی بی حد و حصر الهی است

58 25
برچسب ها Patience in the Qur’an

«فقط صبر كنندگان هستند كه اجرشان را كامل و بدون حساب به آنها داده مي شود».

این سخنان آسمانی از دل قرآن مجید سرچشمه می گیرد و در درون خود عظمت ثواب صابران در مصیبت ها و بلاها را در خود دارد.

  در پرتو علم خداوند به آنچه در دلهاست و پاسخگويي عادلانه او در برابر هر عمل و گفتاري، دعوت به استقامت و استمرار است.

صابران کسانی هستند که نه با سلاح مادی بلکه با ایمان و تقوای استوار قدرت واقعی دارند. آنها از شرایط و سختی ها سرپیچی می کنند و معتقدند شب ها هر چقدر هم طولانی باشد و سختی ها چقدر باشد، خداوند بهترین و زیباتر به آنها پاداش می دهد.

در دنیای امروز که ما صبر را به عنوان یک چالش همیشگی می بینیم، پاداش بیماران در قدرت روحی و توانایی آنها برای تحمل و مقابله با مشکلات با اعتماد به نفس و ایمان است. ما از آنها یاد گرفتیم که چگونه با وجود طوفان هایی که گریبانگیرمان می شود، استواری خود را ادامه دهیم و حفظ کنیم. از صبوران باشیم و با اطمینان و استواری آینده خود را بسازیم، امیدواریم خداوند اجر نیکوکاران را ضایع نخواهد کرد و همیشه به یاد داشته باشیم که «فقط صبر كنندگان هستند كه پاداش آنها را به طور کامل و بدون حساب به آنها داده مى شود».

کارت های مرتبط

نشان دادن کارتها

icon

اشتراک در