ضرب المثل های قرآنی: درس های اعتقادی و توحید

ضرب المثل های قرآنی:  درس های اعتقادی و توحید

ضرب المثل های قرآنی: درس های اعتقادی و توحید

56 22
برچسب ها Parables in the Quran

در آیات قرآن، ضرب المثل های بسیار دقیق و روشنی می یابیم که به ما می آموزد و ما را به معانی بزرگ مربوط به ایمان و توحید ما به الله متعال راهنمایی می کند. در میان این مثالهاى الله متعال در سوره نحل ضرب المثل بی نظیری را بیان می کند: (الله مثلی زده: برده‌ی مملوکی را که بر هیچ چیز توانا نیست، و کسی را که از جانب خود به او روزی نیکو بخشیده‌ایم، پس او پنهان و آشکار از آن رزق وروزی انفاق می‌کند، آیا این دو نفر با هم برابرند؟! (سورة نحل آيه: 75).، نشان دهنده تفاوت بزرگ بین آفریدگار و مخلوق، بین برده مالک درمانده و آزاده ای است که معاش خوبی دارد و آن را به خیر خرج می کند.

کارت های مرتبط

نشان دادن کارتها

icon

اشتراک در