صبر در قرآن کریم آمده است

صبر در قرآن کریم آمده است

Patience in the Qur’an

و [اى پيامبر!] در برابر حكم پروردگار خود صبر كن، كه تو در زير نظر ما هستي، و هنگامي كه از جايت [و يا از خواب] بر مي‌خيزي، به حمد و تسبيح و تقديس پروردگارت بپرداز

80 27
برچسب ها Patience in the Qur’an

کتاب های مرتبط

کتاب های دیگری در همین زمینه بخوانید

icon

اشتراک در